FILMEN SOM BELYSER

Laget til støtte for folk som kjemper mot vindindustri i sårbar natur.

Melodi, tekst, instrumenter og produksjon: Hilde Øverby

Motvind
 

Abonneringsskjema

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Hilde Merete Øverby.